Typy piekarń

wszytsko o pieczywie

W piekarstwie krajowym są eksploatowane, jak też projektowane i budowane piekarnie o różnej technicznej zdolności produkcyjnej, o róż­nym wyposażeniu technicznym i o różnym profilu produkcji. Jako podstawowe kryterium podziału piekarń na typy przyjmuje się w praktyce rodzaj zainstalowanego pieca, który jest zasadniczym urzą­dzeniem produkcyjnym w każdej piekarni. Rodzaj pieca zależy od rodzaju trzonu wypiekowego, który w danym typie piekarni może być: nieruchomy, czyli stały, lub okresowo ruchomy, albo o ruchu ciągłym, W jednej piekarni mogą być zainstalowane różne typy pieców.
Polecamy