Technologia

wszytsko o pieczywie

To ogół wiadomości o metodach i procesach wy­twarzania produktów, tj. wyrobów gotowych, z materiałów wyjściowych —surowców. Termin technologia wywodzi się z języka greckiego (tedine — sztuka, rzemiosło i logos — słowo, nauka). Zakres technologii ulegał zmianom wraz z rozwojem techniki. Naj­pierw dotyczyła ona wytwórczości ręcznej charakterystycznej dla małych warsztatów i zakładów rzemieślniczych, gdzie wszystkie, lub prawie wszystkie, czynności były wykonywane przez te same osoby. Następnie, w dużych warsztatach i w pierwszych fabrykach, pojawia się podział zadań pośród wykonawców (specjalizacja) tworzących zespoły. Ta me­toda technologiczna znalazła szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w piekarstwie, gdzie przetrwała po dzień dzi­siejszy. Obecnie technologia zajmuje się badaniem zjawisk i praw w celu ustalenia takiego procesu produkcyjnego, który pozwoli szybciej i taniej otrzymywać dobra materialne wysokiej jakości.
Polecamy