Procesy technologiczne a wyposażenie techniczne

wszytsko o pieczywie

Współczesna technologia piekarstwa, podobnie jak inne technologie jest ściśle związana z wyposażeniem technicznym zakładu. Wzajemne dopasowanie technologii i wyposażenia technicznego gwarantuje prawidłowy przebieg procesu i dobrą jakość gotowego wyrobu. W przypadku projektowania nowych zakładów lub ciągów produkcyjnych  najpierw określa się program produkcyjny, następnie  proces technologiczny, a potem dobiera się wyposażenie techniczne.  Jednak bardzo często do aktualnego wyposażenia technicznego trzeba dopasować proces zapewniający otrzymanie pieczywa wysokiej jakości. Uzysku r się to zazwyczaj przez modyfikację parametrów procesu technologicznego i zmiany w recepturze. Stosuje się np. dodatek specjalnych substancji, które polepszają właściwości surowców i półproduktów oraz stabilizują proces technologiczny, czyli zwiększają jego tolerancje; na błędy w doborze parametrów. Zastosowanie np. szybkobieżnych miesiarek do intensywnego miesza nia ciasta wymaga korekty parametrów technologicznych, tj. skróci a na czasu  mieszenia, obniżenia temperatury dolewanej wody i zwiększenia jej ilości.
Polecamy