Pieczywo jako podstawowy produkt spożywczy

wszytsko o pieczywie

Chleb był i jest nadal podstawowym produktem w żywieniu czło­wieka. Dostarcza on wiele cennych składników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Spożycie pie­czywa jest różne w poszczególnych krajach, a nawet w obrębie danego kraju (np. różnice między wsią i miastem). Obecnie w Polsce statystyczny mieszkaniec spożywa dziennie 250-300 g pieczywa, co w skali roku stanowi ok. 100 kg. Pieczywo jest spożywane zarówno przez ludzi zdrowych, wykonujących różne zawo­dy, jak i przez chorych, dzieci i starców. Taki szeroki krąg odbiorców wymaga dostarczania na rynek pieczywa o zróżnicowanym składzie recepturowym oraz pieczywa specjalnego i dietetycznego. Wartość odżywczą pieczywa, podobnie zresztą jak i in­nych produktów, określa ilość dostarczanej przez niego energii, przyswa-jalność, zawartość białek, witamin i substancji mineralnych oraz atrak­cyjność wyglądu zewnętrznego. W Polsce produkuje się kilkadziesiąt gatunków pieczywa. W zależności od użytej mąki pieczywo podstawowe dzieli się na: żytnie, mieszane i pszen­ne oraz tzw. pozostałe, tj. specjalne, regionalne, dietetyczne. Składniki pieczywa spełniają następujące funkcje żywieniowe: — węglowodany   i   tłuszcze   są głównym źródłem energii, — białka  służą jako budulec, —  substancje mineralne są konieczne do wzrostu ustroju i do procesów przemiany materii, —  witaminy   są niezbędne do prawidłowej przemiany materii, błonnik   jest potrzebny jako bodziec czynności ruchowej jelit i bierze udział w procesach trawiennych. Substancje smakowo-zapachowe, jak i atrakcyjny wygląd zewnętrzny pieczywa czynią je bardziej apetycznym oraz pobudzają trawienie. W Polsce średnia dzienna porcja pieczywa dostarcza człowiekowi następujących ilości składników pokarmowych: 30% białka, 36% żelaza, 37% magnezu, 23% miedzi, 44% cynku, 13% wapnia, 55% manganu, 38% tiaminy, 22% ryboflawiny i 30% niacyny, zapewniając ok. 34% potrzebnej energii. Wielkości te mogą się różnić w zależności od struktury żywienia danej grupy społecznej. Grupy ludzi o niższych dochodach w znacznie wyższym stopniu pokrywają swe zapotrzebowanie żywieniowe przez spożywanie pieczywa.
Polecamy