Formowanie kęsów ciasta

wszytsko o pieczywie

Formowanie kęsów ciasta obejmuje następujące operacje: dzielenie, kształtowanie i rozrost kęsów ciasta w celu uzyskania pożądanego kształ­tu i struktury kęsów przed wypiekiem oraz właściwego wyglądu ze­wnętrznego pieczywa i odpowiednich właściwości strukturalnych jego miękiszu. Proces formowania kęsów może odbywać się ręcznie, przy uży­ciu jednostkowych operacji i maszyn oraz ich zestawów lub zmecha­nizowanych linii. Liczba i charakter operacji, wchodzących w skład pro­cesu formowania danego asortymentu, zależą od rodzaju ciasta, gramatu­ry pieczywa i jego kształtu.
Polecamy