Ekspedycja pieczywa

wszytsko o pieczywie

Po wypieku powierzchnię pieczywa często zwilża się, przez co skórka staje się błyszcząca. Przed wysłaniem do sklepów gorące pieczywo powinno być schło­dzone, aby ułatwić jego transport i składowanie. W praktyce nie zawsze stosuje się schładzanie, ze względu na poszukiwanie przez konsumentów pieczywa gorącego. W krajach rozwiniętych pieczywo jest pakowane, a znaczna jego część jest krajana. Operacje te nazywane są konfekcjonowaniem pieczywa. W Polsce konfekcjonuje się tylko niektóre (specjalne) ga­tunki pieczywa. Pieczywo ułożone w pojemnikach (uprzednio umytych) kompletuje się w odpowiednie partie, które są ładowane do samochodów dostarczają­cych pieczywo do sklepów.
Polecamy