Piekarstwo

Pieczywo specjalne i jego właściwości żywieniowe

Pieczywo specjalne różni się od pieczywa powszechnie produkowa­nego odmiennością zastosowanych surowców lub procesem technologicz­nym. Często rodzaj tego pieczywa wiąże się…

Formowanie kęsów ciasta

Formowanie kęsów ciasta obejmuje następujące operacje: dzielenie, kształtowanie i rozrost kęsów ciasta w celu uzyskania pożądanego kształ­tu i struktury kęsów…

Produkcja pieczywa

Przetwory zbożowe, w których ok. 80% stanowi pieczywo, zajmują bardzo ważną pozycję w wyżywieniu człowieka. Zakłada się, że produkty zbożowe…

Zasady i kryteria klasyfikacji piekarń

Piekarnie mogą być klasyfikowane według różnych zasad i kryteriów. Obecnie w Polsce przyjmuje się następujące kryteria klasyfikacji: —     techniczną zdolność…

Typy piekarń

W piekarstwie krajowym są eksploatowane, jak też projektowane i budowane piekarnie o różnej technicznej zdolności produkcyjnej, o róż­nym wyposażeniu technicznym…

Pieczywo jako podstawowy produkt spożywczy

Chleb był i jest nadal podstawowym produktem w żywieniu czło­wieka. Dostarcza on wiele cennych składników odżywczych, które są niezbędne do…

Metody przygotowania ciasta żytniego i mieszanego

Mąka żytnia ma odmienne właściwości wypiekowe niż mąka pszenna. Skrobia mąki żytniej jest bardziej podatna na działanie enzymów amylolitycznych. Jej…

Przygotowanie surowców do produkcji

Operacja ta ma na celu takie przygotowanie (uszlachetnienie) surow­ców przewidzianych recepturą, aby zapewnić najlepszy przebieg pro­cesu produkcji i uzyskanie najwyższej…

Technologia

To ogół wiadomości o metodach i procesach wy­twarzania produktów, tj. wyrobów gotowych, z materiałów wyjściowych —surowców. Termin technologia wywodzi się…

Ogólne zasady bhp w piekarniach

Piekarnie należą do stosunkowo bezpiecznych zakładów pracy. Sporadyczne wypadki przy pracy zdarzają się głównie z powodu zaniedbań i nieprzestrzegania zasad…

Polecamy